Návod na montáž 2017-06-21T14:14:21+00:00

NÁVOD NA MONTÁŽ

Na tejto podstránke nájdete návody a rady, ako úspešne zvládnuť montáž produktov STEGU.

Návod na montáž fasádnych obkladov

 • Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý, čistý a odolný. Pokiaľ zistíme, že lepená strana obkladu má hladký povrch, je treba ho zdrsniť pomocou drôtenej kefy alebo iného podobného náradia. Lepidlo treba nanášať na celú plochu obkladu tak, aby sa v okamžiku pritlačenia obkladu k lepenému povrchu vytlačilo za pôdorys obkladu. Nadbytok lepidla odstránime vlhkou špachtľou.
 • Pokiaľ musíme obklad prerezať do potrebného rozmeru, je treba použiť úlohovú brúsku s diamantovým kotúčom alebo kotúčom pre rezanie kameňa.
 • Odporúča sa používanie vhodného lepidla, ktoré má byť elastické, mrazuvzdorné a určené pre lepenie fasádnych obkladov z betónu.
 • Pokiaľ pri lepení dôjde k znečisteniu obkladov, lepidlo po zaschnutí dôkladne odstránime kefou.
 • Miesta, kam boli obklady lepené, je treba následne zabezpečiť proti dažďu do času úplného zaschnutia lepidla.
 • Nalepené obklady je treba chrániť po dobu 24 hodín proti priamemu vplyvu podnebných činiteľov, a potom ich zabezpečiť impregnačným prostriedkom podľa odporučenia výrobcu. Fasádne obklady sa nesmú lepiť pri teplotách nižších než 5 °C, a vyšších než 25 °C, a tiež za dažďa.
 • Pri obkladaní je treba miešať kameň z viacerých balení, aby sme sa vyhli prípadným rozdielom vo farbe.
 • Proti výskytu vápenatých povrchov a pre ochranu farby fasádnych obkladov je nutné použiť impregnačný prípravok.

Doporučenie

Podklad

 • Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obkladu.
 • Zateplené murivo si vyžaduje doplnkové zosilnenie (podľa výpočtu projektanta), kedy podklad musí byť stabilný a znášať záťaž obkladov.
 • Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrylové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb.
 • Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, musia byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti- adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod.
 • Pri použití správneho lepidla firmy STEGU® možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu „Ytong“ apod.
  Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je nutné odstrániť.

UPOZORNENIE

Firma STEGU® nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž obkladu na stenu. Reklamácia rozmerov a farebnosťou obkladov po vykonaní montáže nebudú uznané.

Postup pri tehlových obkladov

images - postup-tehlovy-obklad.png
 • 1m² – sa počíta vrátane škáry 1cm.

 • Dôležité! Pri obkladaní fasády je nevhodné obkladanú stenu natierať fasádnou penetráciou.

 • Upozornenie! V prípade použitia obkladov s hotovou škárou je potrebné obklad ukladať škárou nahor.

Postup pri kamenných a sádrových obkladov

images - postup.png